1xx.000.000VNĐ

Năm Sản Xuất 2003 Số KM 45000

8x.000.000VNĐ

Năm Sản Xuất 2001 Số KM 123000